loader image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja mająca na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: promocja i wzrost atrakcyjności obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej poprzez stworzenie szlaku promującego lokalne dziedzictwo kulturowe oraz lokalną przedsiębiorczość na obszarze działania partnerskich LGD “Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez tradycję”, ” Zakole Dolnej Wisły” oraz Ziemia Gotyku.

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Chełmińskiej.

Skarby Ziemi Chełmińskiej logo

PARTNERZY


Generic selectors
Wyłącznie dokładnie pasujące treści
Szukaj w tytułach wpisów
Szukaj w treści strony

Zławieś Wielka


Gliniana Pracownia

Pracownia zbudowana została z naturalnych zasobów lokalnych – gliny i słomy,  na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Skłudzewo,  tuż przy czarnym szlaku rowerowym. Technologia strawbale nawiązuje do charakteru prowadzonej działalności ceramicznej. To pełne energii miejsce idealne do twórczej pracy i zabawy. Gliniany  klimat  otoczenia, sprzyja powstawaniu niezwykłych prac , rzeźb ceramicznych tworzonych przez dzieci, oraz  artystów prowadzących zajęcia – Agnieszki i Krzysztofa Majewskich.  W glinianej pracowni prowadzone są warsztaty jednodniowe dla dzieci,  oraz w formie tygodniowych plenerów artystycznych. Zajęcia z ceramiki doskonale rozwijają wyobraźnię przestrzenną, dają duże możliwości ćwiczeń manualnych a także kształtują osobowość. Możliwość spontanicznej wypowiedzi twórczej w takim materiale jakim jest glina, daje młodym artystom dużą satysfakcję, a własnoręcznie wykonane rzeźby są niezwykłą pamiątką i prezentem dla najbliższych. 

 

Dane kontaktowe: 

Adres:  Skłudzewo 43c 

87-134 Zławieś Wielka

Tel. 785 531 556,  601 423 319 

www.glinianapracownia.pl 

Kościół Łążyn z XIX w.

Miejscowość Łążyn jest jedną z najstarszych wsi w Polsce. W roku  1065 wymieniana była w dokumentach Bolesława Śmiałego. W centrum miejscowości znajduje się neogotycki kościół pod wezwaniem św. Walentego. Jest to najwyższy budynek w okolicy, postawiony w 1898 roku w miejsce starej, drewnianej świątyni. W środku znajduje się granitowa kropielnica z XV w oraz rokokowy feretron z XVIII w.  W lipcu 1936 roku huragan zniszczył wieżę kościoła oraz część dachu. W ostatnich latach Kaplica przeszła gruntowny remont. Odrestaurowano okna, częściowo wzbogacając je o witraże, prezbiterium zostało wyłożone marmurem. Świątynia doczekała się także nowego 500 kilogramowego dzwonu.W sąsiedztwie kościoła usytuowany jest zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki z XIX wieku.

Kościół w Czarnowie

Czarnowo jest jedną z najstarszych miejscowości Ziemi Chełmińskiej. Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pojawiły się w 1222 roku. Przy drodze krajowej nr 80 pomiędzy Toruniem, a Bydgoszczą znajduje się tu  kościół gotycki pod patronatem św. Marcina. Świątynia zbudowana została na początku XIV wieku, zakrystię dobudowano do niej w XVII wieku. Jest to budynek murowany z czerwonej cegły, jednonawowy z prezbiterium na planie prostokąta. Jego wnętrze kryje mnóstwo zabytkowych skarbów takich jak średniowieczna granitowa kropielnica, barokowy ołtarz główny, dzwony z XVIII wieku. Znajdują się tam także gotyckie płaskorzeźby. Przy kościele mieści się drewniana dzwonnica z XVII wieku. Dookoła zaś usytuowany jest cmentarz wraz z pomnikiem ku pamięci pomordowanych w II wojnie światowej. Nieopodal obiektu przy ulicy Jaworowej znajduje się  nieczynny cmentarz ewangelicki z XVIII wieku, gdzie najstarszy zachowany nagrobek jest datowany na rok 1841.Wśród mieszkańców krąży legenda na temat okoliczności, w jakich wniesiono ten kościół. Według niej stary rybak podczas trudnej podróży łodzią modlił się do Boga o ratunek. W miejscu gdzie uda mu się dopłynąć do brzegu obiecał wybudować kościół.  Mężczyzna dopłynął do Czarnowa, gdzie spełnił swą obietnicę.

 

Dane kontaktowe:

Parafia pw. Świętego Marcina Biskupa w Czarnowie

Adres: Czarnowo 21;

87-134 Zławieś Wielka.

Telefon: 56 678 01 92

Kościół w Górsku i Centrum Edukacji Młodzieży

W Górsku – w miejscowości uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w 2011 r. utworzyło kompleks muzealno–edukacyjny – Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki.Centrum podejmuje wiele inicjatyw wychowawczych i edukacyjnych mających na celu rozwój intelektualny i dychowy dzieci i młodzieży m.in. jest głównym organizatorem Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach w województwie kujawsko-pomorskim. Atrakcją do zwiedzania dla pielgrzymów jest znajdujące się tu nowoczesne muzeum multimedialnego o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. Dodatkowo kompleks posiada: salę kinowo-teatralną na 110 miejsc, dwie sale szkoleniowe, świetlicę środowiskową, salę warsztatową, boisko sportowe wielofunkcyjne. Znajduje się tu również Muzeum Regionalne – miejsce tematycznych instalacji, przedstawiające ginące zawody w Polsce oraz materiały archiwalne o życiu naszych przodków.W powstałym obiekcie, z początkiem 2015 roku, rozpoczęła swoją działalność Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, która podejmuje wiele działań edukacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych, sportowych, religijnych i historycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców.

 

Dane kontaktowe:

Górsk, ul. ks. B. Markiewicza 10

• Telefon 789-355-099

• Recepcja 507-932-361

• e-mail: np29@wp.pl

  

KOŚCIÓŁ W GÓRSKU

 

W sąsiedztwie CEM znajduje się kościół z 1614 r. będący dawnym zborem protestanckim, który w czasie potopu szwedzkiego (1655- 1660) został zniszczony. Odnowiony w latach 1660-1674, a w 1927 r. został gruntownie przebudowany. Od 1946 r. znajduje się tu w wyznaniu rzymsko-katolickim. Świątynia ma skromne cechy baroku niderlandzkiego. Jest murowana z cegły i otynkowana. Kościół jest salowy i został wzniesiony na rzucie prostokąta. Korpus świątyni z trzema przybudówkami stanowiącymi zakrystię od strony południowej, kaplicę od strony północnej i kruchtę od zachodniej. Także od zachodu nadbudowana jest wieżyczka.Zachowało się w nim wiele zabytków, m.in. : wapienna, płaskorzeźbiona chrzcielnica sprzed 1346 r., późnorenesansowa ambona z gmerkami (herbami mieszczańskimi) z 1608 roku, barokowy ołtarz główny z 1727 r. chór i organy z 1700 r. , kielich z 1600 r oraz XVII-wieczne polichromie na stropie.

 

Dane kontaktowe:

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku

Górsk, ul. Ks. Bronisława Mariewicza 9

Tel. 56 674 19 51

Kościół w Pędzewie

Pierwsze zapisy na temat miejscowości Pędzewo datuje się na 1222 rok pod nazwą Pomzino później Pensaw. Z zapisów wynika, iż jest to miejscowość z bardzo bogatą historią. Na terenie wsi i bliskich okolic zlokalizowanych jest 8 stanowisk archeologicznych od okresu neolitu do późnego średniowiecza. W północnej części wsi tuż przy przy drodze krajowej nr 80 Toruń-Bydgoszcz umiejscowiony jest  kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Świątynia wzniesiona została w 1843 roku i początkowo służyła ewangelikom. Po roku 1945 kościół przejęty został przez wyznanie katolickie.  Jest to niewielka prostokątna bryła wzniesiona metodą szachulcową z wypełnieniem z czerwonej cegły.  Wykończona dwuspadowym dachem z karpiówki koronkowej. Wewnątrz znajduje się rzeźba Chrystusa z początków XX w.W sąsiedztwie kościoła umiejscowiona jest dzwonnica składająca się z dwóch żeliwnych dzwonów wykonanych w 1835 roku w Berlinie.Na terenie wokół kościoła znajduje się dobrze zachowany cmentarz mennonicki i ewangelicki z grobowcem Windmüllerów właściciele majątku Szerokie. Kościół wraz z otoczeniem wpisany jest na listę zabytków.

 

Dane kontaktowe:

Parafia św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkie

jAdres: Jasna 16, 

87-134 Zławieś Wielka

Telefon: 782 110 365 lub 56 678 09 18

www.parafiakostki.pl

Kościół w Złejwsi Wielkiej

U schyłku XIX wieku po powołaniu komisji złożonej z mieszkańców kilku pobliskich wsi zostały zatwierdzone plany budowy kościoła. W 1894 na potrzeby budowy kościoła ufundowano ziemię a od mieszkańców zbierano specjalny podatek, który został uchwalony właśnie na cele.  Rok później położono kamień węgielny a w 1896 zaczęto wznosić bryłę w stylu neoromańskim. Prace budowlane świątyni przedłużały się z powodu braku funduszy. Ostatecznie zakończono je podwyższając wieżę i zawieszając dzwony w 1908 roku. Na zwieńczenie prac zamówiono specjalny zegar, którego ostatecznie nigdy nie zakupiono prawdopodobnie w związku z wybuchem I wojny światowej. Rolę pastora w Złejwsi Wielkiej pełnił pod koniec XX wieku Kurt Krause. Niemiecki nacjonalista, słynący  ze swej prohitlerowskiej postawy. Wynikiem jego działań podwyższone zostały podatki na kościół. Świątynia doczekała się w tym czasie nowych dzwonów a także założenia chóru.  Pastor organizował z wielkim rozmachem wieczorne spotkania Niemców. Został aresztowany w roku 1939 na dwa dni przed wybuchem  wojny przez Polaków podczas przenoszenia karabinów do kościoła. Budynek kościoła nie stracił podczas działań wojennych w latach 1939-1945. Został jednak pozbawiony wyposażenia liturgicznego. Świątynia w strukturach ewangelickich trwała do roku 1948 kiedy to przejęta została przez katolików.  Początkowo była filią parafii Czarnowo do czasu, aż gmina Zławieś Wielka stworzyła w 1974 roku samodzielną parafię.

 

Dane kontaktowe:

Parafia św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej

Adres: Jasna 16, 87-134 Zławieś Wielka

Telefon: 782 110 365 lub 56 678 09 18

www.parafiakostki.pl

Pałac w Skłudzewie i Fundacja Piękniejszego Świata

Skłudzewo jest maleńką wsią o malowniczym ukształtowaniu terenu. Znajduje się tu pięknie zachowany zespół dworski. W roku 1863 kiedy to majątek trafił w ręce rodziny Augusta Brauera z Bremy rozebrano stary dwór i w jego miejsce postawiono nowy. Budynek murowano-szachulcowy z czerwonej, palonej cegły wzniesiono w stylu neogotyckim na planie prostokąta. Wykończono go czterospadowym dachem, krzyżującym się nad jego środkową częścią. Zdobią go liczne iglice oraz strzeliste daszki.  Wejście od strony frontowej prowadzi przez trzy przerzucone nad suchą fosa pomosty. Ażurowe, ceramiczne elementy wzorowane na gotyckich maswerkach zdobią elewacje budynku. August Brauer opuścił Skłudzewo po seri nieszczęść jaka napotkała jego rodzinę (tragiczna śmierć żony a po kilku latach pożar posiadłości). Dwór został przejęty przez Skarb Państwa w 1902 roku. Został przysposobiony jako budynek szkoły i mieszkania dla nauczycieli. W okresie okupacji hitlerowskiej miejsce to służyło szkoleniom młodzieży hitlerowskiej. Swego czasu mieścił się tu także obóz przejściowy dla polskich dzieci, które były poddawane germanizacji. Po II wojnie światowej budynek znów przejął rolę placówki szkolnej. Posiadłość to nie tylko sam budynek pałacu, dookoła rozpościera się piękny park z bogatym i zróżnicowanym drzewostanem. Rośną tu miedzy innymi stare dęby, platany, klony. Obecnie miejsce to jest siedzibą Fundacji Piękniejszego Świata, która działa od 1989 r. Ich celem jest edukacja plastyczna dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzone są tu atrakcyjne zajęcia z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby i wielu innych. Magia miejsca i klimat  sprzyjają obcowaniu ze sztuką, ściągając artystów z całej Polski oraz zagranicy.

 

Dane kontaktowe:

Fundacja Piękniejszego Świata

adres: Skłudzewo 10

87- 133 poczta Rzęczkowo

tel. 56 678 06 71

e-mail: biuro@fps.edu.pl

www.skludzewo.pl

Stawy w Przysieku

Ten wyjątkowo atrakcyjny pod względem krajobrazowo-przyrodniczym zespół zbiorników wodnych znajduje się w lasach około 1 km na północ  od miejscowości Przysiek. Historia powstania akwenów związana jest z okresem II wojny światowej, podczas której mieszkańcy okolicznych miejscowości i Torunia rozpoczęli masową eksploatację płytko położonych tu pokładów torfu. Masowa eksploatacja spowodowała powstanie wyrobisk potorfowych o głębokości do 1,5 metra. Według relacji okolicznych mieszkańców Niemcy  wykorzystywali torf również do umacniania płyty lotniska wojskowego (dziś: lotniska Aeroklubu Pomorskiego). W wyniku działania wód gruntowych wyrobiska zostały zasilone wodą tworząc tym samym zespół 7stawów. Cała powierzchnia lustra wodnego wynosi około 15ha. Ciekawostką jest, że w miejscu tym ma swój początek 30-kilometrowy Kanał Główny odwadniający dolinę Wisły na obszarze od Torunia aż po Czarnowo. Stawy otoczone są bujną roślinnością, pośród której wiodą malownicze trasy pieszo-rowerowe często odwiedzane przez przyrodników i amatorów aktywności na świeżym powietrzu. Przez Przysiek, a także obok stawów przebiega turystyczny szlak rowerowy w kolorze niebieskim z Torunia do Bydgoszczy, którego całkowita długość wynosi 57km. W 2015 r. dzięki współpracy Nadleśnictwa Toruń i Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku powstała tu ścieżka edukacyjna złożona z 8 tablic z informacjami o przyrodniczym charakterze terenu, roślinności strefy przybrzeżnej i otaczającym stawy lesie sosnowym, zwierzętach wodnych – płazach, gadach i ptakach, ściśle związanych ze stawami oraz bobrach, które budują tu swoje żeremie.

Zespół pałacowo-parkowy Przysiek

Miejscowość Przysiek, niegdyś Prseschek po raz pierwszy został opisany w 1356 r. w dokumentach wielkiego mistrza Henryka Dusemera. W roku 1457 wieś została nadana Toruniowi, a rada miasta założyła tu folwark. Miejsce to tętniło życiem i było liczącym się ośrodkiem przemysłowym. W 1608 wybudowano tu browar i gorzelnię, które słynęły z dobrej jakości trunków. W XVII w. wojna szwedzka zniszczyła majątek, który potem odbudowywano przez lata. Na przełomie wieków miejsce wielokrotnie zmieniało właścicieli. Ostatecznie w 2002 roku dwór i zabudowania folwarczne trafiły pod skrzydła Caritas, który przywrócił mu wygląd z  lat dawnej świetności. Obecnie mieści się tu Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II. W budynku starego browaru powstał ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy – hotel „Daglezja”. Zabudowania występujące w zespole pałacowo parkowym opisywane są jako eklektyczne o cechach barokowych. W większości murowane z cegły, otynkowane. Na terenie znajduje się także częściowo odrestaurowany młyn z 1725 r. Całość zabytkowego kompleksu okala piękny park z końca XIX wieku, który zachwyca wyjątkowo bogatym drzewostanem.  Znajduje się tu 38 gatunków drzew zarówno rodzimych jak i egzotycznych. Wśród nich  zobaczyć można m. in. daglezję, dąb czerwony, dąb szkarłatny, choinkę kanadyjską. Zespół pałacowo parkowy w Przysieku to skarb dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Ziemi Chełmińskiej, który przyciąga wielu turystów oraz miłośników architektury z całej Polski. 

 

Dane kontaktowe:

Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II

Adres: Przysiek 75, 87-134 Przysiek

Telefon: 56 674 44 00


Adres

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Telefon

501-795-541 / 695-263-202

E-mail

sekretariat@lgdvistula.org

Wszystkie prawa zastrzeżone skarbychelminskie.pl – 2018 Copyright