loader image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja mająca na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: promocja i wzrost atrakcyjności obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej poprzez stworzenie szlaku promującego lokalne dziedzictwo kulturowe oraz lokalną przedsiębiorczość na obszarze działania partnerskich LGD “Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez tradycję”, ” Zakole Dolnej Wisły” oraz Ziemia Gotyku.

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Chełmińskiej.

Skarby Ziemi Chełmińskiej logo

PARTNERZY


Generic selectors
Wyłącznie dokładnie pasujące treści
Szukaj w tytułach wpisów
Szukaj w treści strony

Gmina Stolno


Fort VII w Rybieńcu

Fort piechoty im. Skierskiego w Rybieńcu przeznaczony dla jednej kompanii. Można do niego dotrzeć asfaltową drogą ze wsi Rybieniec. Ukryty wśród drzew może być pomylony z kępą śródpolnych drzew. W czasach wojny pomyłka taka mogła kosztować wrogich żołnierzy życie, tym bardziej, że dojście do fortu chroniła fosa, wał ziemny i zasieki, czuwał wartownik. Fort, wzniesiony w latach 1901-1902, składowa twierdzy Chełmno bronić miał dojścia do przeprawy na Wiśle, a jego załoga miała obserwować dolinę strugi Żaki oraz wspomóc załogę widocznego dość dobrze Fortu VI Stolno w razie niebezpieczeństwa. Można też było z niego zablokować szosę z Grudziądza do Stolna. Dziś wyremontowanym fortem opiekują się fascynaci dawnej historii organizując szkolenia strzeleckie. Można skorzystać z kuchni, zaplecza sanitarnego i kilku odrestaurowanych sal.

Hallerówka w Gorzuchowie

Hallerówka, to popularna nazwa majątku w Gorzuchowie, który należał do generała Józefa Hallera von Hallenburga, który urodził się w 1873 roku w Jurczycach koło Krakowa. Gdy zajął z Błękitną Armią Pomorze osiadł na ukochanym Pomorzu Nadwiślańskim, które m.in. dzięki niemu stało się znowu polskie. Najpierw osiedlił się w Toruniu a następnie kupił ziemię w Gorzuchowie. Sprowadził tu w 1932 roku żonę Aleksandrę i syna Eryka, gdzie mieszkał do 1939 roku. Podczas II wojny światowej był jednym z ministrów polskiego rządu na uchodźctwie, zmarł 4 czerwca 1960 roku w Londynie. Majątek w Gorzuchowie to w istocie tzw. resztówka, czyli ziemia, która pozostała po parcelacji tutejszego majątku należącego do Karola Reichela. Generał nabył zatem resztówkę z pieniędzy, które otrzymał od swojej rodziny i od Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Dzięki staraniom Hallera w 1929 roku zaczęto budować „hallerówkę” – szosę z Chełmży przez Dubielno, Lisewo, Wałdowo do Grudziądza, mającą znacznie skrócić przejazd z Torunia do Grudziądza. Drogi tej jednak nigdy nie ukończono: na niektórych odcinkach jest ona obecnie wyasfaltowana, na innych brukowana, utwardzona tłuczniem lub pozostaje zwykłą polną drogą.

Kościół w Wabczu

Świątynia w Wabczu jest sercem jednej z najstarszych parafii diecezji toruńskiej. Można ją łatwo odnaleźć, bowiem wzniesiono ją po 1288 roku wśród drzew, na wzgórzu, używając do budowy z granitu, kamieni polnych i cegieł. Może było tu wcześniej jakieś grodzisko? W 1706 roku zbudowano przy kościele kaplicę św. Anny a całość odnawiano w latach 1835-1840 i w 1895. Ceglaną wieżę, z której widać doskonale Grudziądz przyozdabiały niegdyś malowane herby zakonu krzyżackiego, który był fundatorem świątyni. W powiększonym prezbiterium dziś, zamiast średniowiecznego stoi barokowy ołtarz główny. Zachowały się za to gotyckie rzeźby Matki Boskiej oraz św. Barbary (datuje się je na koniec XIV wieku). Z baroku pochodzą dwa ołtarze boczne datowane na 1766 rok. W zwieńczeniu jednego z nich znajduje się kopia obrazu Grosz Czynszowy włoskiego malarza Tycjana! Dwa kolejne ołtarze stoją w nawie. Choć kościół utracił podczas wojny wiele zabytków, skradziono dzwony i bibliotekę parafialną to i tak miłośnik sztuki zawsze znajdzie tu coś dla siebie.


Adres

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Telefon

501-795-541 / 695-263-202

E-mail

sekretariat@lgdvistula.org

Wszystkie prawa zastrzeżone skarbychelminskie.pl – 2018 Copyright