loader image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja mająca na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: promocja i wzrost atrakcyjności obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej poprzez stworzenie szlaku promującego lokalne dziedzictwo kulturowe oraz lokalną przedsiębiorczość na obszarze działania partnerskich LGD “Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez tradycję”, ” Zakole Dolnej Wisły” oraz Ziemia Gotyku.

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Chełmińskiej.

Skarby Ziemi Chełmińskiej logo

PARTNERZY


Generic selectors
Wyłącznie dokładnie pasujące treści
Szukaj w tytułach wpisów
Szukaj w treści strony

Gmina Rogóźno


Aleja Dębowa prawem chroniona w Białochowie

No more buffering – create, style and enjoy. Our user interface was built on React – the most efficient JavaScript library. We guarantee you will love the difference in performance.

Artysta plastyk malarz p. Leszek Pawlikowski zam. Szembruk

W wielu miejscowościach naszego regionu pracują prawdziwi artyści, dla których sztuka jest pasją i treścią życia, a nie zwykłą dziedziną komercji. Leszka Pawlikowskiego, twórcę uformowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku interesuje uroda i ulotność życia, które utrwala w licznych obrazach, grafikach i rysunkach. W dorobku ma też wiele ciekawych ekslibrisów. Jego twórczość można podziwiać na wernisażach, a dzieła także kupić, gdy artysta postanawia pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na pomoc potrzebującym. Leszek Pawlikowski zaprojektował i przygotował model grudziądzkiego pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego (odlał go w metalu Paweł Makowski) oraz zaangażował się w projekt renowacji nekropolii w Mełnie, na której spoczęło blisko 600 poległych żołnierzy i jeńców wojennych. Twórca bierze też udział w licznych plenerach, wystawach i wydarzeniach o społecznym i kulturalnym charakterze. Działa w kapitule nagrody im. Ryszarda Mielczewskiego-Bruna, starającej się docenić i promować twórczość innych artystów regionu.

Kościół parafialny w Rogóźnie

Kościół pw. św. Wojciecha nazywano niegdyś pomorskim. Wniesiono go na początku XIV wieku, wykorzystując zapewne cegły z cegielni pracującej na potrzeby tutejszego zamku krzyżackiego. Początkowo świątynia poświęcona była św. Filipowi i Jakubowi, ale w XVII wieku wezwanie zmieniono na obecne. To budowla salowa, z wieżą od strony zachodniej i prezbiterium skierowanym na wschód, w stronę Jerozolimy. Budynek zdobi neogotycka, ceglana, niezwykle starannie zbudowana zakrystia z lat 1906-1911. Świątynia przetrwała, jak to często bywa wiele burzliwych wydarzeń, była dewastowana i okradana, ale zawsze pieczołowicie odnawiana, przebudowywana i na nowo wyposażana. Dbali o nią mistrzowie krzyżaccy Konrad von Sack i Konrad von Jungingen a w czasach polskich wojewoda Jan Działyński. Dziś podziwiać w niej można neobarokowy ołtarz główny z 1909 roku obrazami Najświętszej Marii Panny i św. Wojciecha oraz z zachowanymi w nim, niczym relikwie fragmentami starszego ołtarza głównego. Obok niego dwa ołtarze z XVIII wieku: jeden z wizerunkiem św. Barbary i drugi z Ukrzyżowaniem. Do cennego wyposażenia zalicza się też barokową chrzcielnicę oraz naczynia liturgiczne. Dziś patrząc na dobrze utrzymany kościół nigdy nie podejrzewalibyśmy, że jego historia jest tak bogata.

Zamek w miejscowości Rogóźno Zamek

Zamek w Rogóźnie-Zamku dziś przypomina tylko potęgę dawnej krzyżackiej warowni. Trzeba użyć wyobraźni by odtworzyć sobie w myślach okazały zamek z masywną siedmiokondygnacyjna wieżą. Był to trzyczęściowy zespół budowli: składał się on z zamku górnego, zamku wysokiego (z którego zachowała się wspomniana wieża) i dużego przedzamcza, które miano przekształcić w miasto. Z literatury wiadomo, że rogozieński zamek budowano w połowie XIII wieku, a budowniczy wykorzystał do jego posadowienia niewielkie wzgórze oraz wody rzeczek Osy i Gardęgi. Gotowy zespół budowli, dorównujący obszarem zamkowi w Malborku był najpierw siedzibą komtura, potem wójta, a w czasach polskich – starosty. Podobno odwiedził go przyszły cesarz Karol IV Luksemburski. Niestety w epoce nowożytnej warownia krzyżacka popadała stopniowo w ruinę, by ostatecznie zostać niemal całkowicie rozebraną w czasach pruskich. Cegły miano wywozić do budowy grudziądzkiej twierdzy albo naprawiać kościół w Rogóźnie. W dalekiej Norymberdze przechowywana jest ocalała gotycka rzeźba Madonny (tzw. szafkowej) z wieku XIV, które zdobiła niegdyś zamkową kaplicę.


Adres

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Telefon

501-795-541 / 695-263-202

E-mail

sekretariat@lgdvistula.org

Wszystkie prawa zastrzeżone skarbychelminskie.pl – 2018 Copyright