loader image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja mająca na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: promocja i wzrost atrakcyjności obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej poprzez stworzenie szlaku promującego lokalne dziedzictwo kulturowe oraz lokalną przedsiębiorczość na obszarze działania partnerskich LGD “Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez tradycję”, ” Zakole Dolnej Wisły” oraz Ziemia Gotyku.

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Chełmińskiej.

Skarby Ziemi Chełmińskiej logo

PARTNERZY


Generic selectors
Wyłącznie dokładnie pasujące treści
Szukaj w tytułach wpisów
Szukaj w treści strony

Gmina Płużnica


Kaplica w Mgowie

Patronce dobrych porodów, chroniącej także od powodzi i chorób poświęcono kaplicę zbudowaną na terenie parku zdobiącego dwór w Mgowie. Kaplica ta powstała w 1734 roku na miejscu, wcześniejszej, drewnianej budowli, datowanej na 1710 rok. Ponieważ pomiędzy tymi budynkami istnieje tylko 24 lata różnicy, można przypuszczać, że pierwsza kaplica spaliła się od nierozsądnie pozostawionej na noc palącej się świecy, która stała się przyczyną pożaru. Albo pierwszy budynek był za skromny i kasztelanowa elbląska Konstancja Bagniewska postanowiła wnieść lepszą i okazalszą, co upamiętniono stosownym napisem nad wejściem. Udało się to. Powstała niewielka, założona na planie owalu, murowana, oszkarpowana i tynkowana kaplica, kryta dwuspadowym dachem, na którym osadzono niewielką sygnaturkę z przeznaczeniem na niewielki dzwon. Ściany przepruto kilkoma zamkniętymi odcinkowo oknami, starając się rozświetlić wnętrze budynku. Znajdują się w nim m.in. ołtarz, ambona, oraz dwa konfesjonały. Aby właściciel mógł przejść do kaplicy na nabożeństwo bez wychodzenia w zimne dni na powietrze, korzystać miał z podziemnego tunelu łączącego ją z pałacem. Ponieważ wiele kaplic ma swoje tajemnice, to ta we Mgowie, w podziemiach kryć ma kryształową trumnę, w której spoczywa jedna z córek właścicieli Mgowa. 

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej

Najcenniejszym zabytkiem kościoła w Nowej Wsi Królewskiej jest okazała rzeźba Boga Ojca, ustawiona w niewielkiej niszy. To okazały zabytek powstały w warsztacie św. Wolfganga w Toruniu, który pierwotnie stanowił najważniejszą część ołtarza głównego z chełmżyńskiej katedry. Gdy tam biskup Olszowski fundował nowy ołtarz, figurę Boga Ojca, datowaną tak na marginesie na 1508 rok przeniesiono do Nowej Wsi Królewskiej. Dzięki temu ocalała. Sam kościół, z przełomu XIII i XIV wieku jest masywny, z nawą na planie prostokąta i takimż prezbiterium, ale dobudowana od strony zachodniej wieża jest już ośmioboczna. Takich wież na terenie dawnej diecezji chełmińskiej jest zaledwie kilka. Wnętrze kryje głownie zabytki barokowe (ołtarz główny) oraz z rokokowe (wyjątkowa w kształcie chrzcielnica). Płyta nagrobna Konstancji Bagniewskiej oraz epitafium Władysława Działowskiego przypominają, że kościół pełnił niegdyś funkcję cmentarza lokalnych właścicieli ziemskich.

Kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty w Płużnicy

Kościół płużnicki upamiętnia swym wezwaniem św. Małgorzatę, jedną ze świętych dziewic sławionych przez zakon krzyżacki. Krzyżacy złożyli tutejszą parafię w I połowie XIII wieku i być może wznieśli pierwszy drewniany kościół. Drugi był już murowany i powstał wiek później. W XVIII wieku kościół przeszedł prace renowacyjne, a w XX wieku od strony zachodniej wzniesiono okazałą więżę. Z czasów średniowiecza pochodzi ciekawa, zdobiona krzyżem chrzcielnica stojąca dziś w prezbiterium. Pozostałe wyposażenie jest znacznie młodsze i pochodzi z okresu baroku i regencji (ołtarz w prezbiterium, chrzcielnica, ambona oraz Chrystus na krzyżu, Matka Boska, Maria Magdalena i św. Jan ustawieni na belce tęczowej). Płaski strop dekoruje wizerunek św. Trójcy, oraz personifikacje czterech kontynentów, które wtedy znano: Azji, Afryki, Europy i Ameryki. I to jest wyjątkowy zabytek błędowskiej świątyni warty bliższego poznania. A o żołnierzach Armii Czerwonej rabujących w kościele czy wywózce dzwonów na cele wojenne nie warto chyba wspominać. 


Adres

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Telefon

501-795-541 / 695-263-202

E-mail

sekretariat@lgdvistula.org

Wszystkie prawa zastrzeżone skarbychelminskie.pl – 2018 Copyright