loader image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja mająca na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: promocja i wzrost atrakcyjności obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej poprzez stworzenie szlaku promującego lokalne dziedzictwo kulturowe oraz lokalną przedsiębiorczość na obszarze działania partnerskich LGD “Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez tradycję”, ” Zakole Dolnej Wisły” oraz Ziemia Gotyku.

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Chełmińskiej.

Skarby Ziemi Chełmińskiej logo

PARTNERZY


Generic selectors
Wyłącznie dokładnie pasujące treści
Szukaj w tytułach wpisów
Szukaj w treści strony

Gmina Lisewo


Kościół parafialny w Lisewie

Kościół w Lisewie liczy sobie około 700 lat, ponieważ w swym zasadniczym zrębie powstał pod koniec XIII wieku. Na przełomie XV i XVI wieku od północy dodano doń kruchtę, którą w XVIII wieku zamieniono na kaplicę. W latach 1551-1585, staraniem wojewody chełmińskiego Stanisława Kostki wzniesiono wyjątkową w całej diecezji gotycko-renesansową, trójkondygnacyjną, ceglaną wieżę, której podstawę założono na zbliżonym do kola planie. W istocie jest to jedna szesnastobok! Z cegły wzniesiono nawet jej hełm! Wieża ta przydała malowniczości surowej, kamienno-ceglanej świątyni. Prezbiterium ozdobił schodkowy w swym kształcie szczyt. Do wnętrza prowadzi gotycki portal, przez który dotrzeć można do wielu cennych zabytków, od gotyckiej szafki ołtarzowej i rokokowego ołtarza głównego z 2 połowy XVIII wieku, znajdującego się niegdyś w kościele franciszkanów w Chełmnie po dwa młodsze o kilkanaście lat, barokowe ołtarza boczne. Prawdziwym skarbem jest okazałe alabastrowe epitafium rodziny Kostków z 1591 roku ze sceną Sądu Ostatecznego, odkute w najlepszym gdańskim warsztacie van den Blocków. Ale to nie wszystko, wnętrze wypełnia wiele innych, równie cennych ze względów historycznych zabytków.

Lokalny twórca ludowy – Lidia Pilarska- Rohde

Bycie twórcą z dala od poklasku publiczności i wielkich galerii, z nadzieją na to, że ktoś dostrzeże wartość tworzonej przez siebie sztuki to codzienność lokalnych artystów. Artystów, których pasja jest prawdziwa, niekomercyjna i łączy się zapałem tworzenia Piękna. Lidia Pilarska-Rhode jest jedną z takich właśnie artystek. Piękno dostrzega w drewnie, wdzięcznym materiale pozwalającym na swobodne działanie. Od kilku lat dłutem wydobywa ukryte w nim twarze, głowy i anielskie skrzydła. Natchnienia szuka zarówno w świecie ducha jak i materii, obserwując otaczający ją świat. Tworzy dzieła proste, intymne w odbiorze, wymagające nieco skupienia, tchnące spokojem artystki. Część dzieł zdobi dom, część eksponuje się w budynku urzędu gminy w Lisewie. Swoim doświadczeniem Lidia Pilarska-Rhode dzieli się też z wszystkimi chętnymi, w tym uczestnikami warsztatów – spotkań z rzeźbą, ale także z malarstwem i grafiką, które pozostają w obszarze jej zainteresowań.

Pałac w Mgoszczu

Majątek w Mgoszczu przez wieki zmieniał właścicieli. W XVIII wieku należał do rodziny Dziewanowskich i Piegłowskich. W XIX wieku dobra przeszły w niemieckie ręce. Dobrzy gospodarze byli wstanie sfinansować budowę okazałej siedziby, która powstała na miejscu poprzedniej, skromniejszej. Powstanie pałacu datuje się na koniec XIX wieku. Projektując jego bryłę architekt zastosował w niej wiele detali o klasycystycznym rodowodzie, swobodnie zestawiając jego trzy odrębne niemal części, więc piętrowy budynek, o zróżnicowanej bryle można nazwać eklektycznym. Dostrzec można tu detale w postaci boniowania (imitacji okładziny kamiennej), pilastrów, kolumn i palmetek. Pałacu nie można podziwiać nie zachwycając się otaczającym go parkiem, który liczy aż pięć hektarów. Dziś wypoczywają w nim pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, bowiem pałac, po 1945 roku, w wyniku reformy rolnej i walki z obszarnictwem, z rąk prywatnych przeszedł w państwowe i odtąd służył i służy celom społecznym.


Adres

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Telefon

501-795-541 / 695-263-202

E-mail

sekretariat@lgdvistula.org

Wszystkie prawa zastrzeżone skarbychelminskie.pl – 2018 Copyright