loader image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja mająca na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: promocja i wzrost atrakcyjności obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej poprzez stworzenie szlaku promującego lokalne dziedzictwo kulturowe oraz lokalną przedsiębiorczość na obszarze działania partnerskich LGD “Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez tradycję”, ” Zakole Dolnej Wisły” oraz Ziemia Gotyku.

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Chełmińskiej.

Skarby Ziemi Chełmińskiej logo

PARTNERZY


Generic selectors
Wyłącznie dokładnie pasujące treści
Szukaj w tytułach wpisów
Szukaj w treści strony

Gmina Łasin


Kościół w Szczepankach

Święty Wawrzyniec jest patronem gotyckiego kościółka w Szczepankach, który powstał w I połowie XIV wieku. Ceglany, dość masywny kościół, założony na niewielkim wzgórzu, którego fundatorami byli krzyżacy z zewnątrz ozdobiły wzory układane w murze z ciemnej cegły zwanej zendrówką. Na licu wieży widać wciąż otwory zwane maculcowymi, które służyły niegdyś za podparcie dla rusztowań, z których układano jej ściany. Na wieży zawieszono niedawno dwa piękne, nowe dzwony: św. Wojciech i św. Wawrzyniec, które chętnie zwołują parafian na msze święte. Dzięki temu dzwon z 1702 roku na razie odpoczywa. Bił 300 lat. Kościół przetrwał do dziś niemal w niezmienionym stanie, jedynie w latach 1609-1610 wschodnią elewację zwieńczono manierystycznym szczytem. Wnętrze początkowo nie było tak bogato wyposażone. Średniowieczni parafianie gromadzili się przy prostym ołtarzu, jako że nie wolno było im siadać podczas mszy, wewnątrz nie było żadnych ławek Może ścianę wschodnią zdobiły polichromie. Obecne wyposażenie świątyni pochodzi z okresu baroku. Jest to ołtarz główny z początków XVIII wieku, z młodszymi obrazami przedstawiającymi Ukrzyżowanie i św. Wawrzyńca, wyjątkowa chrzcielnica w kształcie anioła dźwigającego czarę oraz prospekt organowy z tego samego czasu. Zachował się też XVIII-wieczny baldachim ambony z rzeźbą św. Michała Archanioła.

Pałac w Nogacie

Na początku XIX wieku w majątku Nogat staraniem ówczesnych właścicieli ziemskich Kalksteinów powstał klasycystyczny pałac-dwór, który do dziś zachował swój zewnętrzny kształt. O klasycyzmie budowli świadczy m.in. kształt okien i ich obramień oraz ściany zewnętrzne zdobione tzw. boniowaniem. O budynek dbał też kolejny jego właściciel Otto Wunderlich. Do wnętrza pałacu wzniesionego na planie wydłużonego prostokąta wchodzi się do dziś przez drzwi ujęte filarowym portykiem. Wyposażenie pałacu musiało być stosunkowo bogate, skoro do dziś zachowały się w nim piękne kaflowe piece.

Ratusz w Łasinie

Łasin zwraca uwagę gości kilkoma budynkami, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. Jednym z nich jest malowniczy, neogotycki ratusz stojący niema w centrum miasta. Jego powstanie wyznaczają lata 1898-1900, kiedy modernizujący się Łasin zmieniał swoje architektoniczne oblicze. Ratusz ozdobił herb miasta, nad wejściem napis: „Magistrat”, a po prawej „Kaiserliche Postamt”, wskazujący, że mieścił się tu cesarski urząd pocztowy, co zaznaczono dodatkowo czarnym pruskim orłem. Dziś oczywiście dekoracje rausza zmieniły się, nie ma też pruskiego pomnika stojącego na skwerze przed budynkiem, ale pozostała nadal czerwień cegieł, dachówek i glazury. Znakomicie zaprojektowany budynek, nawiązujący swym kształtem do niewielkiego zameczku nadaje Łasinowi wielkomiejskiego szyku.


Adres

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Telefon

501-795-541 / 695-263-202

E-mail

sekretariat@lgdvistula.org

Wszystkie prawa zastrzeżone skarbychelminskie.pl – 2018 Copyright