loader image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja mająca na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: promocja i wzrost atrakcyjności obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej poprzez stworzenie szlaku promującego lokalne dziedzictwo kulturowe oraz lokalną przedsiębiorczość na obszarze działania partnerskich LGD “Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez tradycję”, ” Zakole Dolnej Wisły” oraz Ziemia Gotyku.

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Chełmińskiej.

Skarby Ziemi Chełmińskiej logo

PARTNERZY


Generic selectors
Wyłącznie dokładnie pasujące treści
Szukaj w tytułach wpisów
Szukaj w treści strony

Gmina Grudziądz


Kościół gotycki w Mokrem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Po raz pierwszy parafia w Mokrem pojawiła się w dokumentach krzyżackich na początku XIV wieku i zapewne wtedy przystąpiono do budowy gotyckiego w stylu, jednonawowego kościoła, z masywną wieżą od strony zachodniej. Wykorzystano w tym celu zebrane na polach kamienie i cegły układane w wątku wendyjskim. Średniowieczną świątynię wyposażono w ołtarz z malowaną lub niewielką drewnianą nastawą. Gdzieś pomiędzy 1540 a 1572 rokiem w świątyni na swe nabożeństwa spotykali się mieszkańcy wsi, którzy przeszli na wyznanie luterańskie. Dopiero na początku XVII wieku kościół ostatecznie przeszedł ponownie w ręce katolików.  Odbudowano go i odnawiano po potopie szwedzkim, w wieku XVIII, XIX i XX. Do najcenniejszych zabytków kościoła w Mokrem należy zaliczyć ołtarz z 1641 roku z postaciami Mojżesza, Aarona, śś. Piotra, Pawła, Stanisława i Wojciecha oraz ze sceną Koronacji Najświętszej Marii Panny. Obok ołtarza ustawiono ambonę z malowaną postacią Jezusa-Dobrego Pasterza, chrzcielnicę, na ścianach zawieszono obrazy. Warto skręcić z utartych szlaków, by choć przez chwilę podziwiać zabytkowy kościół w Mokrem, który choć obrabowany przez hitlerowców w 1945 roku, nadal wypełniają cenne zabytki epoki renesansu i baroku.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Wielkim Wełczu

Niedaleko od wałów wiślanych znajduje się kościół w Wielkim Wełczu. To prosta, jednonawowa budowla, z niewielką zakrystią od strony północno-wschodniej, kryta dwuspadowym dachem, której szczyt zachodni zdobi niewielka wieżyczka, czyli sygnaturka z niewielkim dzwonem z 1612 roku. Kościół zbudowano z kamienia i cegły, a wspomnianą wieżyczkę i lico ściany szczytowej osłonięto szarym gontem. Świątynia w swym zrębie poświęcona Janowi Chrzcicielowi powstała około 1300 roku ale wojny, w tym potop szwedzki i wyludnienie parafii sprawiły, że długo pozostawała w ruinie. Odbudowano ją w latach 1737-1739 już w skromnym stylu barokowym. Z tego okresu zachował się ołtarz główny oraz ambona, powstałe zapewne w którymś z grudziądzkich warsztatów snycerskich, od zachodu wzniesiono skromną emporę organową. Wielu pracowitych mieszkańców wsi było chrześcijanami – menonitami, a nie katolickimi parafianami, ale wszyscy starali się żyć zgodnie i pomagać sobie w trudnych nieraz nadwiślańskich warunkach. Warto o tym pamiętać odwiedzając świątynię w Wielkim Wełczu.

Księża Góra zespół fortów Wielkie Lniska

No more buffering – create, style and enjoy. Our user interface was built on React – the most efficient JavaScript library. We guarantee you will love the difference in performance.


Adres

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Telefon

501-795-541 / 695-263-202

E-mail

sekretariat@lgdvistula.org

Wszystkie prawa zastrzeżone skarbychelminskie.pl – 2018 Copyright