loader image

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Operacja mająca na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: promocja i wzrost atrakcyjności obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej poprzez stworzenie szlaku promującego lokalne dziedzictwo kulturowe oraz lokalną przedsiębiorczość na obszarze działania partnerskich LGD “Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez tradycję”, ” Zakole Dolnej Wisły” oraz Ziemia Gotyku.

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Chełmińskiej.

Skarby Ziemi Chełmińskiej logo

PARTNERZY


Generic selectors
Wyłącznie dokładnie pasujące treści
Szukaj w tytułach wpisów
Szukaj w treści strony

O projekcie


„Skarby Ziemi Chełmińskiej” to projekt, dzięki któremu powstał szlak mający na celu promocję obszaru historycznej Ziemi Chełmińskiej oraz skarbów jakich na jej terenie znajdziemy bez liku. W ramach projektu promujemy dziedzictwo lokalne będące kompilacją pamiątek z przeszłości, zabytków, cennych skarbów natury, regionalnych produktów i przedsiębiorczości  na obszarze trzech lokalnych grup działania: „Vistula – Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję ”,  „Zakole Dolnej Wisły” oraz Ziemi Gotyku, poprzez wiele innowacyjnych form przekazu (m.in. aplikacja mobilna, strona WWW, folder z mapą, gry planszowe).

Jednym z głównych założeń projektu jest podniesienie atrakcyjności obszaru Lokalnych Grup Działania, a przez to wzrost i wzmocnienie kapitału społecznego oraz ożywienie gospodarcze na terenach objętych jego działaniem. Naszymi skarbami są ciekawe miejsca, ludzie i efekty ich działalności – takie, które wyróżniają obszar Ziemi Chełmińskiej jako atrakcyjny  pod względem turystycznym, rekreacyjnym, rozwoju przedsiębiorczości, a także jako dobre miejsce do działania i zamieszkania.

Pomysł na realizację projektu zrodził się z potrzeb zgłaszanych przez instytucje i społeczność lokalną z obszaru działania partnerów projektu, jak i bezpośrednio przez samych partnerów projektu, którzy działają na obszarze historycznej Ziemi Chełmińskiej. Dzięki wspólnej inicjatywie stworzenie szlaku przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności tego obszaru, wzmocnienia marki poszczególnych LGD oraz poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego ich obszaru. 

Zapraszamy na szlak Skarbów Ziemi Chełmińskiej!

Aplikacja mobilna 


Folder z mapą 

Strona www 


Gry planszowe 


Adres

Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag

Telefon

501-795-541 / 695-263-202

E-mail

sekretariat@lgdvistula.org

Wszystkie prawa zastrzeżone skarbychelminskie.pl – 2018 Copyright